Foto-ordlista

Tycker du att något inte stämmer eller saknar du något ord?
Vi tar gärna emot önskemål och förbättringar!

Kontakta oss via mejl: info@kamda.se

 


 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 


 

A

Aberration
Kallas det avbildningsfel som kan ske hos linser och speglar. De vanligaste typerna av aberration är Sfärisk aberration, Distorsion, Kromatisk aberration och Koma.

Absorbtion
Ett materials förmåga att absorbera (uppta) ljud, ljus, väska osv. Exempel: Ett svart papper absorberar mer ljus än ett vitt papper.

Adapterring

1. Adapterring för objektiv, kan göra att äldre objektiv eller objektiv med annan fattning kan användas på nya kameror.

2. Adapterring filter, gör att mindre kameror får en filtergänga och då kan använda filter.

3. Adapterring för filterhållare, ger dig möjligheten att montera en filterhållare för kvadratiska filter på ditt objektiv.

AF
Förkortning för autofokus, kameran fokuserar automatisk och du behöver inte ställa in skärpan.

AF-C (Continuous) 
Kontinuerlig autofokus som flyttar fokus om motivet rör sig.

AF-S (Single)
Autofokus låses på motivet och bilden kan komponeras om med fokusen kvar där du låste den.

AF-A (Auto)
Automatisk autofokus ändrar mellan AF-C och AF-S beroende på om kameran anser att motivet står stilla eller rör sig.

Analog kamera
Kameror som lagrar bilderna på film kallas för analoga. Digitala kameror lagrar sina bilder på minneskort.

Antireflexbeläggning
En tunn ytbehandling som minskar reflexer på linsytan. Det engelska namnet är Coating.

Avtryckare
Knappen du trycker på för att ta en bild kallas för avtryckare.

B

Backup
Engelskt uttryck för extra säkerhetsresurs eller säkerhetskopia. Det är bra att lagra sina bildfiler på fler än ett ställe som en räddning om något oförutsett sker.

Bajonettfattning
Modellanpassad bajonettfattning på exempelvis motljusskydd passar enbart de objektiv som de är tillverkade för. Bajonettfattningen trycks på objektivet samtidigt som man skruvar det för att låsa fast det.

Befintligt ljus
Det ljus som finns på platsen utan att du tillför extra ljus från lampor eller blixtar. Inomhus används då endast ljus från fönster och befintliga lampor.

Beskära
Tar bort delar av bilden för att få en ny komposition, få bort störande föremål eller för att få en annan form på bilden. Du kan beskära en bild i ett bildbehandlingsprogram eller ett fysiskt fotografi i en skärmaskin.

Bildfrekvens
Anges normalt i antal bilder per sekund (b/s).

Bildförhållande
Beskriver bildens proportioner, förhållandet mellan bredd och höjd. Det anges i bredden gånger höjden. Den vanligaste proportionen från digitalkameror är 4:3 som innebär att bredden 4/3 = 1.33 gånger längre än höjden.

Bildtext
En kort text som ofta finns under bilden. Den beskriver ofta vem som är på bilden, vad som händer eller var den är tagen.

Blandljus
Kallas det om olika ljustyper används samtidigt, till exempel dagsljus och kamerablixt.

Blixt
Fotoblixt eller kamerablixt är en ljuskälla avsedd särskilt för fotografering. De kan frysa snabba rörelser eller ljusa upp under mörka förhållanden.

Blixtkabel
Kopplas mellan kamera och extern blixt. Gör det möjligt att ljussätta en bit från kameran istället för rakt framifrån.

Blixtrör
Det rör i en blixt som gör att det blixtrar, går ofta att bytas ut om det går sönder.

Blixtsko
Ett fäste som ofta sitter ovanför kamerans sökare, används för att fästa blixt, vattenpass och andra tillbehör.

Bländare
Är den som reglerar mängden ljus som släpps in i kamerahuset. Bländaren fungerar som ögats pupill. Ju mindre bländare (högre f-tal ex. 16) desto mindre ljus träffas kamerans sensor/film. Bländarens viktigaste uppgift är dock att styra skärpedjupet, ju större bländare (mindre f-tal ex. 2.8) desto mindre skärpedjup, området som blir skarpt minskas i takt med f-talen.

Bokeh
Kommer från det japanska ordet "boke" som betyder suddig. Inom fotografering är bokeh en benämning för de delar bilden som inte är i fokus. Bokeh i en bild tvingar oss att fokusera på det som är i fokus och ger professionellt intryck.

Brännvidd
Är ett mått på objektivets eller linsens förstoringsgrad samt vilket perspektiv det ger. Brännvidden mäts i mm och står ofta på objektivet. Lågt tal betyder att det är ett vidvinkelobjektiv och ett högt tal betyder att det är ett teleobjektiv.

C

Cirkulärt Polarisationsfilter
Ett runt filter som fästes i filtergängan på ditt objektiv. Filtret tar då bort reflexer och bilden blir mer kontrastrik. Längst ut på filtret finns en roterbar ram som justerar vilka reflektioner som tas bort.

Close-up Filter
Fungerar som ett förstoringsglas och är ett billigare alternativ till makro-objektiv. Närgränsen minskar och du måste gå närmare ditt motiv för att få fokus.

D

Di
Tamrons beteckning på objektiv som passar både digitala och analoga systemkameror.

Di-II
Tamrons beteckning på objektiv som endast passar kameror med liten bildsensor (ej fullformat).

Diffusor
Dess uppgift är att få ljuset mjukare och minimera hårda skuggor. Finns i olika former, exempelvis pop-up diffusor som fästes i kamerans blixtsko framför blixten för att göra blixtljuset mjukare.

Difuserfilter
Tillhör soft focus familjen men ger en mycket kraftigare blurr-effekt än ett soft focus filter.

Digital Zoom
Detta är ingen riktig zoom utan kameran beskär endast i bilden och ju mer du zoomar desto sämre upplösning.

Displayskydd
Ett plastskydd du monterar på din display för att skydda den mot repor och smuts.

DG
Sigmas beteckning på objektiv som passar både digitala och analoga systemkameror.

Double Clamp
En double clamp gör det möjligt att fästa olika tillbehör på ditt stativ.

DPI (dots per inch)
Det är en måttenhet som anger en bilds eller en skrivares upplösning. Ju högre värde, desto bättre bildkvalitet.

Dubbelexponering
Detta innebär att man tar flera bilder på samma bildruta.

E

Exponering
Kamerainställningar, det finns olika exponeringslägen på kameran. En korrekt exponering innebär att släppa in en korrekt mängt ljus vilket görs med tre faktorer, exponeringstiden (slutartiden), bländaren och ljuskänsligheten (ISO).

Exponeringsautomatik
Många kameror har olika exponeringsalternativ, ett av dem är automatik. Vid helautomatik sköter och bestämmer kameran exponeringsinställningarna själv.

Exponeringsfördröjning
Ger en kort fördröjning från det att man trycker på avtryckaren till kameran tar bilden, detta för att undvika kameraskak som kan uppstå när man trycker ner avtryckaren.

Exponeringsmätare (ljusmätare)
Mäter ljuset och ljusstyrkan för att bestämma rätt exponering.

Exponeringstid
Den tid som filmen/bildsensorn får ljus genom slutaren.

Enbensstativ
Ett enklare stativ som endast ett ben, passar bra vid panorering vid exempelvis sportfotografering.

F

Filter
Oftast talar man om olika filter, digitala filter eller optiska filter. Digitala filter är effektfilter som ofta finns inbyggda i kameran eller som kan läggas på i efterhand i exempelvis ett bildbearbetningsprogram. Det finns olika typer av optiska filter som exempelvis: UV-filter och Polarisationsfilter.

Filterdiameter
Optiska filters diameter måste passa objektivets filtergänga för att det ska fungera att montera filtret på objektivet.

Filterfaktor
Filter som är färgade eller neutralt grå dämpar ljusinsläppet, filterfaktorn talar om hur mycket det dämpar ljuset. Moderna kameror mäter ljuset genom sin optik och ljusdämpningen kompenseras då per automatik eftersom den kommer mäta genom filtret.

Fish-eye
Det finns fish-eye objektiv, fish-eye linser eller fish-eye effekter.
Fish-eye objektiv är ett objektiv med mycket kort brännvidd som ger runda bilder och kan ge upp till 220 graders bildvinklar. Fish-eye lins monteras på ditt objektiv (i filtergängan) och ger dina bilder fish-eye effekt, fungerar bäst med objektiv under 50mm brännvidd. Fish-eye effekten läggs till i efterhand i ett bildbearbetningsprogram.

Fjärrutlösare
Finns både trådlösa (IR eller radiovågor) och kabelanslutna. Fjärrutlösare gör det möjligt att avlösa kameran och ta bilder på distans. Användbart vid självporträtt eller om man vill undvika kameraskak.

FLD-filter
Det är ett lila filter som används främst vid lysrörsbelysning för att motverka det grönaktiga ljuset som ofta uppstår vid just lysrösbelysning.

Fotoflexer
Ett webbaserat bildbearbetningsprogram som kräver att flash är installerat.

Färgstick
När bildens färg inte är i balans och det finns för mycket av någon färg. Om bilden är för grön kallas det för grönstick.

Färgtemperatur
Mäts i grader i Kelvin och är mått på ljusets färgsammansättning, används när man ställer in vitbalans. Dagsljus ligger på ca 5500° K.

G

Gaffling 
Innebär att man tar flera exponeringar (ofta tre) i samma läge med viss variation, exempelvis olika slutartid.

GIMP
Står för "The GNU Image Manipulation Program" och är ett bildbearbetningsprogram som är en så kallad fri programvara och finns tillgänglig för de flesta operativsystemen.

Gråfilter
Kallas även för ND-filter (Neutral Density) och dämpar ljusstyrkan utan att påverka färgen. Med filtret styr man exponeringen, användbart om man vill ha längre slutartider utan att påverka bländare eller iso.

Gråkort
En papp- eller plastskiva som är neutralgrå och reflekterar 18% av infallande ljus vilket ska motsvara ett vanligt motiv. Gråkortet hjälper dig att ställa in vitbalans, kontrast och få en mer korrekt färgåtergivning.

H

HDR
High Dynamic Range, en teknik där man tar flera bilder med olika exponeringar och sedan sätter samman till en bild. Det ger en hög detaljrikedom i både ljusa och mörka partier i bilden.

High-key
Bild som domineras av ljusa toner (högdagrar) och nästan inte har några skuggor.

Histogram
Ett diagram som visar hur bilden är exponerad, vitt till höger och svart till vänster. Staplarna visar hur många pixlar det aktuella värdet har (ju högre stapel desto mer pixlar). En underexponerad (mörk) bild kommer då att ha en högre graf till vänster och få eller inga staplar åt det ljusa hållet.

HSM
Hyper Sonic Motor, Sigmas beskrivning av deras fokuseringsmotrorer av ultraljudstyp.

Högdager
Det ljusaste området i en bild.

I

IF (Innerfokusering)
Fokuseringen sker inuti objektivet och objektivet ändrar då inte längd och frontlinsen snurrar inte.

IPTC
Kan ange information om bildfilen, till exempel, fotograf, copyrightinformation, rubrik, bildtext, keywords osv.

IS
Image Stabilizer, Canons beskrivning av deras bildstabiliseringssystem.

ISO
Förkortning av International Organization for Standardization. Anger ljuskänsligheten för bildsensorn i kameran. Ett högt ISO-tal gör att det behövs kortare exponeringstid för att få samma ljus men ger också mer brus/kornighet i bilden. 

J

JPEG, JPG
Joint Photographic Experts Group, det vanligaste bildformatet för att spara digitala bilder. Innehåller 8 bitar färginformation.

K

Kamerahus
En systemkamera utan objektiv kallas kamerahus.

Kompaktkamera
Kamera som inte har utbytbar optik.

Komposition
Bildens uppbyggnad och hur alla element som vinkel, placering osv och fungerar ihop.

Kromatisk aberration
Ett optiskt fel som ger en färgförskjutning i bilden, ger ofta som en lila och grön skugga vid skarpa kontraster. Problemet är mer vanliga på stora zoomomfång.

L

LCD 
Förkortning av Liquid Crystal Display och är en vanlig typ av display som finns på kameror.

Ledtal
Styrkan på blixtar beskrivs i ledtal och är en matematisk ekvation (avståndet X bländaren vid iso 100). Till exempel om en blixt ger bländare 5,6 vid 8 meter så har blixten ledtalet 45 (44.8).

Libell
Även kallat vattenpass som fästes i blixtskon, används för att få raka bilder (exempelvis rak horisont).

Live View (LV)
Gör att man kan se sökarbilden i skärmen i realtid på kameran. Spegeln fälls då upp och du ser exakt hur din bild kommer att bli. Extra användbart vid macrofotografering.

Ljusmätning
Hur din kamera mäter ljus finns i regel i fyra indelningar:
1. Evaluerande ljusmätning mäter ljuset i flera mätzoner och har en programvara som talar om för kameran hur den ska reagera vid olika kombinationer.

2. Utsnittsmätning, mäter endast i motivets centrum.

3. Spotmätning mäter också endast i motivets centrum men betydligt snävare än utsnittsmätningen.

4. Centrumvägd ljusmätning mäter till största del i motivets mitt och desto mindre ut mot kanterna.

Ljuskänslighet
Anges i ISO och berättar hur ljuskänlig kameran är, ju högre ISO-tal desto mer brus får bilden.

Ljustält
Kallas även fototält och används främst vid produktfotografering. De finns i olika storlekar och färger för olika ändamål.

Low-key
Lågdagerbild, bilden består då till största delen av skuggor och har väldigt få ljusa partier.

M

M (Manuell)
Beteckningen på en kamera för manuella inställningar.

MF (Manuell fokus)
Du väljer fokusen själv genom att snurra på objektivet.

Makro
Närbildsfotografering som sker inom skalan 1:1-1:10.

Makro-läge
Ett speciellt läge som ofta finns på zoomobjektiv, funktionen gör det möjligt att fotografera på korta avstånd. Makro-läge finns även som funktion på kompaktkameror där du kan ta bilder närmare än i standardläget.

Makro-objektiv
Objektiv som är konstruerat för att ge ett bra resultat även på korta avstånd (närbildsfotografering).

Megapixel
1 miljon pixlar. En pixel är en enskild punkt med en viss färg och placering i din bild.

Mellanringar
Kallas även makroringar. Säljs ofta i satser om tre olika stora ringar och fästes mellan objektiv och kamerahus och ger en kraftigt förbättrad närgräns.

Metadata
Information om bilden som beskriver hur den kom till, exempelvis slutartid, datum, copyright, kameramodell osv. 

Monopod
Det engelska order för enbensstativ. Ett enkelt stativ som endast har ett ben.

Motljusskydd
En "tunnel" du fäster på ditt objektiv för att förhindra reflexer/solstick från bland annat solen.

N

ND-filter
Förkortning av Neutral Density och kallas även gråfilter. Filtret dämpar ljuset utan att påverka färgen, passar bra om man vill ha längre slutartider utan att påverka bländare och ISO. 

Normalobjektiv
Kallas de objektiv som återger i princip motivet så som man ser det med blotta ögat. Normalobjektiven har ofta en brännvidd mellan 40-60mm.

Närgräns
Det närmaste avstånd som kameran kan ta en skarp bild.

O

Objektiv
Ett optiskt system som består av en eller flera linser och/eller speglar som fokuserar ljuset från motivet mot kamerans filmplan/sensor.

Objektivlock
Ett lock som fästes längst ut på ditt objektiv för att skydda linsen från repor, smuts m.m.

Optisk zoom
Det verkliga zoomomfånget på ett objektiv.

OS
Förkortning för Optical Stabilizer, Sigmas beteckning för deras bildstabilisering.

Oskarp mask
Verktyg i bildbearbetningsprogram som skärper bilden genom att förstärka partier i den med hög kontrast. På områden med olika färg eller ljushet ges då små kantlinjer. Resultatet blir då att våra ögon upplever bilden skarpare.

Oskärpa
Ett ord som används när en bild är suddig.

Oändlighet
Symboliseras av tecknet ∞ på fokuseringsskalan. Det representerar avstånd längre bort än den graderade avståndsskalan.

P

Paint.net
Ett gratis bildbearbetningsprogram som påminner till viss del om Photoshop.

Panorering
Betyder att du följer ett rörligt motiv med kameran medan du exponerar, resultatet blir då att motivet blir skarpt och omgivningen oskarp beroende på hur lång slutartid du använder.

Photoshop
Ett av världens mest populära bildbearbetningsprogram.

Photoshop Elements
En enklare samt billigare variant av Photoshop.

Pixel
En digital bilds minsta beståndsdel. När du zoomar in på din bild kommer du till slut att se ett rutmönster, varje ruta/punkt är då en pixel. 

Q

Quantuum
Märke som tillverkar studioblixtar.

R

Radiostyrd Fjärrutlösare
Används för att avlösa kameran på avstånd med hjälp av radiovågor utan att trycka på kamerans egna avtryckare. Fungerar bra på längre avstånd och fungerar även genom väggar.

RAW
Ett alternativt format till jpg som du kan spara dina filer i kameran. Det är ett mer innehållsrikt format som bland annat innehåller fler bitar färginformation samt ger ett högre dynamiskt omfång och ger fler efterbehandligsmöjligheter. I regel kan du ändra vitbalands, exponeringstid, kontrast m.m i en raw-konverterare i datorn. Olika kameratillverkare har olika RAW-format.

Reflexarmhållare
Ett stativ som hjälper dig att hålla reflexskärmen om du inte har möjlighet till det själv eller inte har någon assistent.

Reflexskärm
Används för att vinkla eller förstärka det befintliga ljuset. Den lättar upp skuggor och jämnar ut kontraster. De finns i olika färger som ger dig olika varmt/kallt ljus. Reflexskärmar finns även i flera olika storlekar och former som passar bra för olika ändamål.

RGB
Förkortning av de additiva grundfärgerna röd (red), grön (green), blå (blue). När man talar om RGB talar man även om olika färgrymder och två av de vanligaste är sRGB och Adobe RGB, den senare har en större färgrymd, dvs att den innehåller fler nyanser. 

Ringblixt/Ringlampa
En rund blixt/lampa som fästes på ditt objektiv. Används främst för makrofotografering samt modefotografering då denna runda blixt ger ett jämnt och lättanvändligt ljus.

Rödfilter
Ett rött filter som fästes på ditt objektiv. Används främst vid svartvit fotografering då de ger mycket kontrast.

S

Sekvenstagning
En inställning på kameran som gör det möjligt att ta flera bilder i en följd, anges ofta i hur många bilder per sekund (b/s eller fps).

Självutlösare
En inställning du kan göra i kameran som innebär att kameran fördröjer exponeringen ett par sekunder (normalt 2-10sek) efter att man tryckt på avtryckaren. 

Skylightfilter
Fyller samma funktion som UV-filter men ger bättre färgåtergivning av hudtoner.

Skärpedjup
Hur stor del av motivets djup som är skarpt från den punkt där skärpan är inställd, bländarens storlek och objektivets brännvidd är avgörande i detta.

Slavblixt
Ett blixtaggregat som avlöser samtidigt som huvudblixten (master). En slavblixt kan styras med IR, radiovågor eller via kabel.

Slutare
Reglerar hur lång tid som sensorn (moderna kameror) / filmen (analoga kameror) utsätts för ljus.

Slutartid
Kallas även exponeringstid och berättar hur lång tid som slutaren utsätter sensorn/filmen för ljus, vanliga inställningstider på en kamera är 1s upp till 1/2000s.

Softbox
Finns i olika storlekar och former och monteras på ett blixtaggregat för att ge ett mjukare ljus.

Soft Focus filter
Ett kamerafilter som fästes på ditt objektiv, det gör att skarpa och hårda drag försvinner samt att hela bilden får en mjukare känsla.

Speedfilter
Filtret skapar en konstgjord rörelse genom att smeta ut en del av bilden som ger en illusion av rörelse.

Speedring
Tillbehör som gör det möjligt att montera en softbox på en studioblixt. Olika tillverkare har olika fattningar och speedringarna är därför anpassade för olika blixtaggregat.

Spotmätning
I detta läge mäts endast ljuset i en liten del av bilden. 

Starfilter/Stjärnfilter
Ett kamerafilter som monteras på ditt objektiv och omformar ljuskällorna i bilden till "stjärnor". Det finns olika starfilter som ger olika många strålar i stjärnan (4x = 4 strålar osv.)

Step Down Ring
Används för att förändra filtergängan till det mindre på ditt objektiv. Om du har ett objektiv med filtergänga 58mm och ett filter i storleken 49mm kan du använda en step down ring för att få det att passa.

Step Up Ring
Används för att göra din filtergänga på ditt objektiv större. Om du har ett objektiv med filtergängan 52mm och ett kamerafilter i storleken 67mm kan du använda en step up ring för att få det att passa.

Studioblixt
En blixt som används främst i fotostudion, kopplas in via eluttag och ger därför ett mer kraftfullt ljus än en vanlig kamerablixt.

Studiostativ
Används för att fästa en studioblixt på, det gör det möjligt att reglerar höjden och vinkeln på blixtaggreraget.

Systemkamera
Kamera som man kan byta objektiv på.

Sökare
Hålet du tittar i på din kamera för att se hur bilden kommer att bli.

T

Telekonverter
En konverter som monteras mellan objektiv och kamera och ger en längre bränvidd. Normalobjektiv omvandlas  med en telekonverter till ett kort tele, och ett kort tele omvandlas till ett långt tele.

Teleobjektiv
Objektiv som har en brännvidd längre än sensorns/filmens diagonal kallas för teleobjektiv.

TIFF
Står för Tagged Image File Format och är ett flexibelt bildformat som hanteras av de flesta program.

Tilta
Att vrida kameran upp eller ner. Det finns även objektiv som kallas tilt-shift-objektiv där man istället tiltar objektivet. Med dessa objektiv kan man lägga skärpan längs marken och få hela bilden skarp utan att behöva blända ner.

Trebensstativ
Ett stativ med tre ben som kamera kan monteras på för att få skarpare bilder, exempelvis vid långa slutartider eller självporträtt.

Tripod
Det engelska ordet för trebensstativ.

Trådutlösare
En fjärrkontroll med sladd som kopplas in i kameran för att utlösa den.

TTL
Benäms ofta ihop med kamerablixtar och står för Trough The Lens. Det innebär att blixten mäter ljuset genom optiken för att avgöra hur mycket ljus som behövs för en korrekt exponering.

U

Underexponerad
En underexponerad bild är för mörk, för lite ljus har släppts in i kameran. Antingen för att slutartiden varit för kort eller för att bländaren har varit för liten, i förhållande till varandra.

Upplättningsblixt
Används för att "lätta upp" ljuset i skuggpartier och få ett mer jämnt ljus.

USB
Står för Universal Serial Bus och används för överföring av filer eller lagring av filer.

USM
Ultra Sonic Motor, används av Canon som beskrivning av deras fokuseringsmotorer av ultraljudstyp.

UV-filter
Ett färglöst filter som tar bort UV-strålning (ultraviolett strålning). Du får då mindre blåstick samt verkligare och bättre färger på dina bilder. Det skyddar även din optik från repor och smuts och är betydligt billigare att byta ut om objektivet får en repa eller liknande, det är en av anledningarna till att många fotografer har ett UV-filter på varje objektiv.

V

Vidvinkel
Objektiv som har en brännvidd kortare än sensorns/filmens diagonal. Detta ger ett vidare perspektiv än normalt.

Vinjettering
De mörka hörnen som kan bli på en bild. Effekten kan redigeras fram i ett bildbearbetningsprogram men det kan också vara ett optiskt fel på objektivet (många objektiv vinjetterar vid låga bländartal). Har man monterat många filter på varandra eller använder ett felaktigt motljusskydd kan effekten även då uppkomma.

Vinylbakgrund
Bakgrund som kan användas i fotostudion. Vinyl är mer slitstarkt än papper och håller därför bättre och är lättare att rengöra än en textilbakgrund. Finns ofta i många varierande motiv och storlekar.

Vitbalans
Anger färgtemperaturen i bilden och mäts i Kelvin. Högre kelvin ger en varmare bild (rödare) och lägre kelvin ger kallare bild (blåare). 

Vitbalansfilter
Hjälper till att ställa in rätt vitbalans.

W

White balance
Det engelska order för vitbalans.

X

Xnview
Ett nedladdningsbart, kostnadsfritt och relativt enkelt bildprogram som stödjer ett stort antal bildformat.

XR
Står för Extra Refractive Index Glass och är en typ av glas. Tamron använder denna benämning på deras kompakta zoomobjektiv.

Y

 

Z

Zoomobjektiv
Objektiv med varierbar brännvidd.

Å

 

Ä

 

Ö

Ögonmussla
Den mjuka gummidel som du sätter ögat mot när du tittar i sökaren på din kamera.

Överexponerad
En överexponerad bild är för ljus, för mycket ljus har släppts in och träffat sensorns/filmen.