Quiz

Ordet quiz är en engelsk beteckning för frågesport som numera även används flitigt i Sverige. I quiz eller frågesport gäller det att svara rätt på frågor som kan vara av allmän karaktär eller följa ett tema eller ämnesområde. Här på Kamda kan du så klart svara på quiz som handlar om foto, även kallade fotoquiz! 

Klicka på en av rubrikerna för att starta quizet: