Vad gör ett polarisationsfilter?

Introduktion till polarisationsfilter


Polariserande filter kan öka färgmättnaden (färgmättnad  anger intensiteten hos en färg) och minska på blänk - och är ett av de få kamerafilter som inte kan återskapas med hjälp av digital bildredigering. De är oersättliga verktyg som bör finnas i varje kameraväska.

Men att utveckla en fingertoppskänsla för hur polarisationsfilter kan påverka en bild kräver först ofta mycket experimenterande. Denna fotoartikel är till för att snabba på denna process genom att visa hur och varför polariseringsfilter kan hjälpa dig!

// Haidas 150mm filtersystem + Polarisationsfilter
15mm 1/3sek. f/16 ISO100 (Bild från Haida, tagen av Luca Libralato, Tyskland)

När har jag användning av ett polarisationsfilter?

När du fotograferar:
Vatten - Med ett polarisationsfilter kan du få bort reflektioner och då kunna ta bilder, där man ser vad som finns i vattnet.
Himmel - Färgen på himmelen förändrar sig dramatiskt med ett polarisationsfilter. Färgen går från att vara en blek blå färg till att bli en mer levande och djupare blå färg.
Genom glas - Att fotografera genom glas kan vara en riktig utmaning beroende på solens ljusstyrka men här kan du ha nytta av ett polarisationsfilter för att skära ner på distraherande reflektioner som annars förstör transparensen. Exempelvis när du fotograferar genom ett fönster eller akvarium.
Fotomotiv som blänker - Vill du få bort blänk från smycken, bilar med mera? Använd ett polarisationsfilter.

// Bild tagen utan och med polarisationsfilter på vatten
(Bild tagen av Anna Blomdahl, i samarbete med Kamda)
Köp Polarisationsfilter här!


// Bild tagen utan och med polarisationsfilter på en bil
(Bild tagen av Jessica Widh, i samarbete med Kamda)

Hur fungerar ett polarisationsfilter?

Polarisationsfilter monteras framför ditt objektiv och filtrerar främst bort solljus som reflekteras mot kameran vid specifika vinklar. Den ljusvinkel som filtreras bort styrs genom en vridning på polarisationsfiltret, och styrkan hos denna effekt kan styras genom att ändra kamerans siktlinje i förhållande till solen.

Ett polariserande filter kommer att kunna uttnyttja dess maximala effekt när den är vinkelrät mot solen:

Ett bra sätt att visualisera var du får ut mest polarisationseffekt är att sikta ditt pekfinger mot solen medan du håller tummen rakt upp. Överallt din tumme pekar mot när du vrider din hand är där polarisationsfilter har sin starkaste påverkan. Bilden nedan illustrerar detta.

Rotera polarisationsfiltret för att få önskat resultat

Låt säga att du har hittat var polarisationsfiltret har sin maximala polariserande effekt genom att experimentera och följa instruktionerna ovan: 

- Om du sedan roterar filtret lite (säg 10 grader), så kommer den polariserande effekten att bli mindre synbar än tidigare.

- När filtret har vridits 90 grader (till den andra ytterligheten) ska ingen polarisationseffekt synas alls. Mer rotation än detta och polariserisationseffekten kommer återigen att öka och cykeln upprepas.

Hur roterar jag ett polarisationsfilter?

Cirkulära polarisationsfilter har två fasthållingsringar - Där den ena skruvas i objektivets filtergänga medan den andra används för att justera polarisationseffekten. Det enda du behöver göra för att förändra polarisationseffekten är att skruva på den yttre fasthållningsringen.

Rektangulära polarisationsfilter sätts in i filterhållaren oavsett vilket filtersystem du använder dig av. Detta gör att du måste vrida runt på hela filterhållaren för att ändra på polarisationseffekten. Ett rektangulärt polarisationsfilter kan på grund av den nämnda anledningen vara svår att kombinera med halvtonade ND-filter, även kallade GND-filter (graduated neutral density filter).

Polarisationsfilter ökar på färgmättnaden

En av funktionerna ett polarisationsfilter har är att de ökar färgmättnaden.

När reflektioner tas bort, förvrängs färgen inte lika mycket  - vilket resulterar i mer färgstarka bilder. Löv blir grönare, himmelen kommer att ha en djupare blå färg och blommor kommer att vara mer intensiva i sina färger.

Olika motiv ger olika mycket färgmättnad samt polarisationseffekt. I allmänhet kommer mer reflekterande föremål att se en större ökning av färgmättnad när man använder ett polarisationsfilter. Klara soliga dagar ger mer påverkan än mulna eller regniga dagar.

 // Haidas 100mm filtersystem + Hårdgraderat GND filter ND8 + Standard ND-filter ND8 + Polarisationsfilter
16mm 30sek. f/14 ISO50 (Bild från Haida, tagen av Jose Hamra, Indonesien)


Nackdelar med polarisationsfilter

Även om polarisationsfilter har klara fördelar finns det även en del nackdelar med dem:

- De kräver att kameran riktas mot en rät vinkel till solen för maximal effekt.

- De kan ta tid att använda eftersom de måste roteras för att få önskad effekt.

- Polarisationsfilter har även en ND-styrka som mörkar ner bilderna. Haidas polarisationsfilter ska högst minska ner ljusgenomsläppet med 33%.Köp produkterna här