Lång slutartid Del 3 - Utlösare

Trion som möjliggör en längre sluttartid  - Del 3 (Utlösare)

Många som har varit engagerade i fotografering under en längre tid har hört talas om utlösare. Men har du någonsin frågat dig själv om du behöver en utlösare i din kameraväska?

Utlösaren används en sträcka från din kamera och är ett sätt att utlösa kameran utan att behöva röra den.


//Ovan kan du se ett kamerastativ tillsammans med en fjärrutlösare

Det finns två typer av utlösare för kameran: 

Trådutlösare och fjärrutlösare. Skillnaden mellan de två är att en trådutlösare kopplas in i kameran med en sladd, medan en fjärrutlösare används utan sladd.

Köp Fjärrutlösare här!

Ska jag ha en trådutlösare eller en fjärrutlösare?
Valet mellan en trådutlösare och en fjärrutlösare beror delvis på vilken kameramodell som du har. En del kameror saknar nämligen ir-mottagare och stödjer därför inte IR-fjärrkontroller. En fjärrutlösare kan köpas till de flesta kameror; du behöver dock se till att du köper rätt modell som är kompatibel med din kamera. Fjärrutlösaren erbjuder mest mångsidighet, du kan stå på ett långt avstånd från kameran och fortfarande ta bilder. Trådutlösaren är mer begränsad eftersom den behöver vara ansluten i kameran med en kabel för att fungera.

Trådutlösaren är å andra sidan enklare att använda eftersom man endast ansluter den till kameran via kabeln, sedan kan den direkt användas likadant som kamerans ordinarie avtryckare. En IR-fjärr måste först ställas in i kamerans inställningar, innan den är färdig för att användas.

Utlösaren ger skarpare bilder
Det främsta skälet att köpa en utlösare är för att förhindra "kameraskakningar" när du fotograferar och använder en lång slutartid (också kallad exponeringstid den tid slutaren håller bildsensorn öppen). När du trycker ner avtryckaren rör sig kameran alltid lite vilket är oundvikligt, detta syns dock i regel inte vid korta slutartider. Otaliga i övrigt vackra fotografier har blivit förstörda på grund av kameraskakningar som hade kunnat undvikas om en utlösare hade använts.

Utlösaren förenklar fotografi vid brist på ljus
Du kan hamna i en situation där du har brist på tillgängligt ljus att arbeta med, samtidigt som du inte kan använda en blixt då scenen är för stor/ eller befinner sig utomhus. Du vill inte fotografera med ett högt ISO (ISO-värdet kontrollerar bildsensorns känslighet från bildsensorns pixlar.), eftersom det ger mer brus och en försämrad bildkvalitet. I denna situation kan du sätta din kamera på ett kamerastativ, eller vila den på en plan yta som exempelvis ett bord, och använda dig av en utlösare till kameran för att få bort kameraskakningar och därmed kunna fotografera med en längre slutartid.

Lång slutartid för att skapa en illusion av rörelse
Vad händer om du befinner dig i en situation där du har gott om ljus, men där motivet rör på sig och där en kort slutartid inte förmedlar bilden som du vill få fram? En lång slutartid skulle här tillåta att rörelsen blir flytande och mer levande på bild, detta kräver en kamera som står stilla.

Utlösare är ännu viktigare med teleobjektiv
Långa teleobjektiv gör en förstoring av de bilder som vi tar. Denna förstoring gör teleobjektiv svåra att få skarpa bilder med. Objektivet förstorar inte bara bilden den förstorar även effekten av kameraskakningarna, vilket kan synas på bild och göra bilden oskarp. Det är som att titta genom en kikare, det är sällan stadigt.

En utlösare är alltså bra:
- Vid brist av ljus, vilket kräver längre slutartider och därmed en stabil kamera.
- När man vill skapa en illusion av rörelse, vilket kräver långa slutartider och därför en stabil kamera.
- Vid användning av teleobjektiv


//Ovan kan du se Jonathan som tar ett självporträtt

- TILLBAKA TILL ARTIKLAR - 

Köp produkterna här