Vad är vinjettering inom fotografering?

Vinjettering är en optisk effekt som uppstår när ljusintensiteten minskar mot kanterna och hörnen av en bild jämfört med bildens centrum. Detta fenomen resulterar i en gradvis mörkning av bilden från mitten till kanterna, vilket ger en distinkt "ramp" eller "tunneld" effekt.

Vinjettering bild av John Hernandez
Vinjettering bild av John Hernandez.

Orsaker till vinjettering

Vinjettering kan orsakas av flera faktorer, inklusive:

  • Optisk design: Vissa objektiv, särskilt vidvinkelobjektiv och objektiv med stora bländaröppningar, är mer benägna att uppvisa vinjettering på grund av deras optiska design.
  • Mekaniska faktorer: Användning av tjocka filter, felaktigt monterade linsskydd eller andra objekt som blockerar ljusvägen kan orsaka vinjettering.
  • Naturligt fenomen: Vinjettering kan också uppstå naturligt när du fotograferar mot en ljuskälla eller på grund av hur ljuset sprids i scenen.

Vinjettering som en kreativ effekt

Även om vinjettering ofta betraktas som en oönskad effekt, kan det också användas kreativt för att förbättra kompositionen och stämningen i en bild. Vinjettering kan hjälpa till att rikta tittarens uppmärksamhet mot motivet i mitten av bilden och skapa en mer intim och koncentrerad känsla.
 

Hur man kontrollerar vinjettering

Det finns flera sätt att kontrollera och reducera vinjettering i dina bilder:

  • Använd objektiv med mindre benägenhet för vinjettering: Välj objektiv som är kända för att ge mindre vinjettering, eller överväg att använda en kortare brännvidd.
  • Undvik att använda tjocka filter och felaktigt monterade motljusskydd: Se till att alla filter och linsskydd är korrekt monterade och inte blockerar ljusvägen.
  • Justera bländaren: Stäng bländaren något (använd en mindre bländaröppning) för att reducera vinjettering.
  • Använd bildbehandlingsprogram: Många bildbehandlingsprogram, som Adobe Photoshop och Lightroom, erbjuder verktyg för att korrigera vinjettering i efterbehandlingen.

 

Att tänk på!

Det är viktigt att vara medveten om att användning av step-down ringar alltid medför en viss grad av vinjettering. Detta beror på att den yttre diameteren av ringen är mindre än objektivets ursprungliga diameter, vilket begränsar det ljus som kan passera genom och därmed skapar en mörkare kant runt bilden."

Sammanfattning

Vinjettering är en optisk effekt där ljusintensiteten minskar mot kanterna och hörnen av en bild. Det kan orsakas av optisk design, mekaniska faktorer och naturliga fenomen. Även om vinjettering ofta betraktas som en oönskad effekt, kan det också användas kreativt för att förbättra kompositionen och stämningen i en bild. För att kontrollera och reducera vinjettering kan du välja objektiv med mindre benägenhet för vinjettering, undvika tjocka filter och felaktigt monterade linsskydd, justera bländaren och använda bildbehandlingsprogram för att korrigera effekten i efterbehandlingen.