Vad är ISO för kameran?

ISO är en förkortning för International Organization for Standardization, det internationella standardiseringsorganet. Inom fotografering används begreppet ISO för att referera till kamerans ljuskänslighet.

Fakta om ISO

ISO har ursprungligen varit inblandat i att fastställa standarder för olika områden, men inom fotovärlden har det kommit att bli synonymt med ljuskänslighet.

Begreppet ISO i fotografering härstammar från de olika ISO-standarderna som reglerar ljuskänsligheten hos olika filmtyper, inklusive negativ svartvit och färgfilm samt diafilm. Till exempel, när en filmtillverkare använder termen "ISO 400", innebär det konkret "ljuskänslighet 400 enligt en tabell som anges i ISO-standard nr XXX".

Historia om ISO

Inom fotovärlden har ISO kommit att bli en etablerad term för att beskriva ljuskänsligheten hos både film och digitala bildsensorer. ISO-standarderna för film fastställdes för att ge en standardiserad skala för att bedöma ljuskänslighet och exponering.

I takt med övergången från film till digital fotografering har ISO-anpassats för att motsvara ljuskänsligheten hos bildsensorer, och detta kan justeras direkt i kamerans inställningar.

Fördelar med ISO

  • Möjlighet att anpassa kamerans ljuskänslighet för olika ljusförhållanden och motiv.
  • Flexibilitet att använda snabbare slutartider för att frysa rörelse eller fotografera i svagt ljus.

Nackdelar med ISO

  • Högre ISO-värden kan öka bruset och minska bildkvaliteten.
  • Begränsningar i dynamiskt omfång kan uppstå vid användning av höga ISO-värden.

Slutartider och ISO

ISO-inställningen påverkar de tillgängliga slutartiderna. Med högre ISO-värden kan du använda snabbare slutartider för att hantera svagt ljus.

Brusreducering och ISO

Digitalkameror har inbyggd brusreducering som kan minska bruset i bilder tagna vid höga ISO-värden. Bildredigeringsprogram kan också användas för att reducera brus i efterhand.

Ljuskänslighet och ISO

ISO-inställningen styr kamerans ljuskänslighet och hur mycket ljus som krävs för en korrekt exponerad bild. Genom att justera ISO-värdet kan du anpassa ljuskänsligheten för att uppnå önskad exponering.

Köp produkterna här

laddar