Vad är IF funktion på Samyangs objektiv?

"IF" på Samyangs objektiv står för "Internal Focusing". Det är en teknik som används för att uppnå fokusering genom att röra de inre linselementen i objektivet istället för att ändra objektivets totala längd vid fokusering. När IF-tekniken används på ett objektiv förblir objektivets yttre delar, inklusive frontlinsen och filtergängan, stationära under fokuseringsprocessen. Det ger flera fördelar:

  • Snabbare och tystare autofokus: IF-tekniken möjliggör snabb och tyst autofokus då det inre fokuseringssystemet kan röra sig smidigt och snabbt för att uppnå korrekt fokus. Det är särskilt användbart vid fotografering av rörliga motiv eller i situationer där tyst operation är önskvärd, som vid inspelning av video.
  • Bibehållen balans och hanterbarhet: Eftersom objektivets yttre delar inte rör sig under fokusering behålls balansen och hanterbarheten hos objektivet. Detta gör det enklare att använda stativ och filter utan att behöva justera deras position efter fokusändring.
  • Mindre variation i brännvidd: Vid intern fokusering ändras inte objektivets totala längd, vilket innebär att det inte påverkar brännvidden. Det gör att du kan behålla samma bildutsnitt och perspektiv oavsett fokusavstånd.

IF-tekniken används på flera av Samyangs objektivmodeller över olika brännvidder och zoomområden. Det är en funktion som ger fotografer snabb och tyst autofokusprestanda, samtidigt som objektivets hanterbarhet och flexibilitet bibehålls.

Köp produkterna här

laddar